Ons uitgangspunt is dat onze software zich moet kenmerken door eenvoud in gebruik en het bieden van een toegevoegde waarde in de praktijk.

Wij starten met het in kaart brengen van uw vraag vanuit uw praktijksituatie. Samen met u vertalen wij dit naar eisen, wensen en uitkomsten van de te ontwikkelen software. Op basis daarvan ontwikkelen wij een prototype. Deze wordt door ons getest en dan op u losgelaten. Uw op- en aanmerkingen nemen wij mee naar de definitieve release.

Als onze (of andere) software moet worden geïmplementeerd, werken wij aan de hand van een implementatieplan. In dit plan wordt exact beschreven op welke wijze wat wanneer moet worden gedaan, wie daarbij nodig zijn, wat dat van hen vraagt en wat de investering in tijd en geld moet zijn. U weet vooraf nauwkeurig wat op u af komt en hoelang dit gaat duren. U kent de kosten: zowel die voor inzet van uw eigen medewerkers als de inzet van ons.

Geen verrassingen. Wij werken degelijk en strak. U mag vertrouwen op deskundige ondersteuning, training en advies van onze medewerkers.