Trajectory BV staat voor de weg naar betere software en software dienstverlening. Dat is onze missie. Uitgangspunt bent u, de klant, met uw specifieke praktijksituatie.

Wij ontwikkelen primair voor de sectoren zorg en welzijn gebruiksvriendelijke, functionele en effectieve software, die nauw aansluit bij de praktijk. Participatie van u als klant is daarbij vanzelfsprekend.

Dat geldt ook voor de softwaredienstverlening.  Uw processen worden ondersteund door nauw aan te sluiten bij uw praktijk. Wij staan voor transparante en afgebakende trajecten. Startpunt daarbij is een implementatieovereenkomst, waarin alle aspecten van de implementatie vooraf zijn afgesproken en vastgesteld.
Dit is onze visie op betere dienstverlening en een optimaal resultaat.

Kortom: Trajectory BV werkt vanuit visie aan degelijke software en softwaredienstverlening en met een een strakke implementatie.